Hundparkour och dåligt mående

Idag finns det många olika hundsporter, de flesta är resultatinriktade med tävlingsmoment som kan framkalla stress och prestationsångest. Samhället är också allt mer resultatinriktat och det är lätt att känna otillräcklighet eller ångest över saker och ting. Detta kan ta tråkiga uttryck i form av missbruk för att lätta på stressen som kanske dagligen upplevs på jobbet, i skolan eller allmänt i livet. Att bli fri från depressioner, dåligt mående eller missbruk är heller ingen lätt sak att ta sig igenom utan hjälp.

Det finns hjälp att få

En hund är en perfekt livskamrat. Den dömer inte och den blir alltid glad att se dig. Den vill hitta på saker med dig och den kräver att du engagerar dig i den. Den uthärdar stoiskt dina kramar om du är ledsen och den vill att du ska vara glad. För någon som har problem i livet kan hunden vara en viktig nyckel till ett bättre mående, både fysiskt och psykiskt. En hund i kombination med hjälp ifrån ljungsjöberg på din arbetsplats kan göra att problemen ordnar sig snabbare till och du får rätt hjälp i rätt tid. Ljung & Sjöberg hjälper arbetsgivare att rädda liv där problem och missbruk av olika slag finns med i bilden. Din hund kan fungera som ett extra stöd att stressa ner och återgå till lugn och ro, fasta rutiner och en fungerande vardag utan missbruk. Hundparkour kan vara ett verktyg för dig och hunden att fokusera på träning och rutiner utan att det skapar prestationsångest eller krav.

Parkour för hunden

För att träna något med din hund och samtidigt få något att själv fokusera på kan du börja träna balansövningar och klättring med din hund. Det är bra för hunden på många olika sätt, det ger muskler, smidighet, balans och med det ökar hundens självförtroende och styrka. Kontakten mellan hund och hundförare får ni på köpet.

Parkour för människor brukar gestalta sig som extremsport med hopp på hög höjd, lodräta väggar och annat spännande, men för hunden är det inte lika extremt. Ni tränar på att sätta upp tassar på föremål, stå på stenar, trycka på knappen vid övergångsstället, balansera på en bräda, gå på en smal mur eller kant, stå still på en liten förhöjd plats som till exempel ett elskåp. Här gäller det att du och din hund har förtroende för varandra och att du inte pressar hunden till mer än vad den klarar av. Ta endast små steg i taget och var noga med att berömma positivt och utstråla glädje över även de minsta framstegen.

Har du ångest eller sociala fobier kan hudparkourens träningstillfällen ge dig något att fokusera på istället för att tänka på folket i omgivningen. Du övar på att gå över torget och hunden övar på att balansera på torgfontänens upphöjda kant. Vinst för er båda.

Detta är ingen tävlingsform, och därför är det endast du och din hund som räknas, och det ni gör tillsammans.

Släpp stressen och ha lite roligt tillsammans nu. Lycka till!