Att jaktträna en hund

Om det är så att man skaffar en hund med avsikten att jaga med den är det bra att börja träna den för jakt när den är relativt ung. Man kan faktiskt börja träna lite redan när hunden är valp. Man bör inte släppa den lös i skogen och låta den springa mycket, men man kan låta den lukta på blod och den kan få slita lite i pälsen på något redan dött djur. Då kan man ganska snabbt se om hunden har ett intresse av jakt överhuvudtaget.

Börja jaktträna

När hunden är lite äldre kan man börja träna den lite mer. Det kan vara dags att låta den gå kopplad i skogen under jakten så att den får vänja sig vid terrängen, skott och alla dofter. Det är också klokt att vänja hunden vid att jaga vissa djur. Om man inte vill ha en hund som jagar rådjur bör man till exempel inte uppmuntra hunden om den börjar spåra upp ett sådant. Om man ska börja träna jakt med sin hund kan det vara bra att inte vara för många personer inblandade. Det är dock bra att vara ett par stycken när hunden ska släppas första gångerna. Då måste hunden komma på inkallning, vissling eller liknande så att man kan få in den lättare efter jakten. Det är bra om den nya hunden släpps antingen ensam eller tillsammans med en mycket erfaren jakthund som kan ta hand om den yngre. För att man ska kunna kommunicera med varandra i skogen är det bra att hyra en komradio för att enkelt kunna prata med varandra samtidigt som hundarna jagar. Det är dock bra att komma ihåg att det inte måste skjutas under hundarnas första jakt. Det är emellertid en fördel eftersom att hunden då får en belöning för sitt slit och det kommer den att komma ihåg till nästa gång.

Om hunden inte visar intresse

Ibland kan det vara så att hunden inte alls visar något intresse för att jaga. Då kan man inte tvinga den till det utan man måste helt enkelt försöka locka in hunden i jakten. Det lönar sig inte att straffa hunden om den inte jagar utan det handlar om att belöna rätt beteende.

I de fall hunden är mycket ung kan det vara så att den helt enkelt inte förstår vad den ska göra och då kan man behöva avvakta ett tag innan man tar upp jakten igen. Det är alltid bättre att gå lite för långsamt fram än att stressa jakthunden. Ju mer man pressar den desto större är risken för att hunden helt tappar lusten så att man inte kan jaga med den alls när den blir lite äldre.