Hundar – Hundens historia

 

Idag har det efter mycket forskning framkommit att hunden ska vara en djurart som härstammar från och är besläktad med vargen. När Linné beskrev denna djurart så klassificerades hunden som en egen art, men detta har på senare tid re-klassificerats då ett tydligt genetiskt samband 1030px-Rhyton_en_forme_de_tête_de_chienmed vargen funnits. Hur som helst fin
ns det fortfarande de som vill hävda att hunden är en egen art, medan andra har uppfattningen att detta djur är en släkting till vargen. Nu är detta dock inget problem när det finns så mycket annat som rör hundens historia att detta bleknar under diskussionen.

Släktskapen mellan olika hundraser har också många gånger diskuteras, och naturligtvis är det så att det finns tydliga släktdrag på det genetiska planet. Det har dock varit så att det ofta tagits för givet att vissa hundraser har varit mycket gamla och funnits under lång tid. Nu kommer det kanske inte att vara som de tidigare trott, utan de raserna såsom gråhund, Ibiza hund och exempelvis Faraohund  tros nu inte vara mera 150 till 200 år gamla. Något som dock är säkert är att hunden är människans äldsta följeslagare, och sedan ska den alltså härstamma från Kelb-tal_Fenek_216domesticerade vargar. Detta har då uppkommit på det sättet att de vargar som levde nära boplatser, blev tamare då de vande sig vid människan och till stora delar kunde leva på människans matrester.

Hur gammal hunden är råder det också delade meningar om och här har det gjorts otaliga studier. De flesta av dessa talar dock för att hunden ska ha domesticerats i Sydostasien för runt 15000-20000 år sedan. Detta bygger då på studier av gamla hundgravar och ben som har funnits samt en kombination av modern DNA-teknik. Det finns också en studie som talar för att hunden domesticerades under den europeiska istiden vilket då också är mellan 15000-30000 år sedan. Hur det är med detta i realiteten kommer kanske aldrig att bli helt säkert. Något som dock är helt säkert är att hunden och människan lärt sig att leva med, och acceptera varandra, och på så sätt blivit de bästa vänner du kan tänka dig.