Att föda upp hundar

 

Var hunduppfödning sker är det nog ingen som har missat. Detta är något som sker på en plats som kallas för kennel. Detta är då platser som speciellt har anpassats till hundar och deras behov. Ofta kommer detta att innebära stora ytor där alla de hundar som föds upp har plats att röra sig på fria ytor. Det kommer också att kräva mycket olika platser och utrustning för att utföra detta arbete. Att driva en kennel kommer att innebära mycket arbete och det är oftast ägaren själv som jobbar med detta då det är dyrt och många gånger inte lönar sig med anställd personal.

Det finns också många olika regler att följa för alla de som vill driva en kennel. Alla dessa regler finns att finna och är fastslagna av Svenska Kennelklubben . I dessa regler ingår naturligtvis jordbruksverkets regler och lagar om hur djur i fångenskap måste behandlas och vilka ytor som krävs i olika situationer. Som ägare och driftansvarig av en kennel måste du också se till att vara den som har alla försäkringar som krävs samt att du har en miljö som är ren, så att dina hundar kan hålla sig friska. Du kommer också att vara den som måste vara ansluten till Svenska Kennelklubben för att ha en kennel som du lagligen får driva.

Shelter for homeless dogsAtt vara ägare av en kennel och bedriva hunduppfödning kommer enbart att vara intressant och något som de med stort intresse av hundar ska ge sig in på. Detta är oftast inget som du kommer att kunna tjäna några pengar på. Oftast är det istället så att en kennel kan bli mycket dyr att driva, och då är det helt enkelt intresset av hundar som driver detta. Är det dock så att du har den tid och de pengar som krävs för att bedriva denna syssla, så kommer du förmodligen att göra ett av de bästa valen du kan göra i ditt liv. Här kommer du alltid att få leva med de djur du gillar, och vid rätt skötsel kommer de alltid att bli dina bästa och mest trogna vänner i livet.